Aerozol

Aerozol zawierający oksytocynę (Oxytocine-Spray) stosuje się do nosa w niektórych zaburzeniach laktacji. Roztwór do wytwarzania aerozolu zawiera 40 j. oksytocyny w 1 ml.

„Sterowanie” porodu za pomocą wlewu oksytocyny wymaga umiejętności. Przedawkowanie hormonu może wywołać tężcowy skurcz macicy grożący pęknięciem tego narządu. Ostatnio wprowadza się do położnictwa leki (J-adr energiczne (izoprenalina lub orcyprenalina) o krótkotrwałym działaniu rozkurczowym na mięsień maciczny. Leki te działają jako farmakologiczni antagoniści oksytocyny i są stosowane w przypadku jej przedawkowania. Natomiast leki (3-adrenolityczne (np. propranolol) uczulają mięsień maciczny na skurczowe działanie oksytocyny.

Leave a Reply