Biguanidy

Biguanidy (fenformina, buformina i metformina, wzór 13.3) mają całkowicie odmienny mechanizm działania hipoglikemicznego od pochodnych suLfonylomocznika. Do ich hipoglikemicznego działania nie jest konieczna obecność czynnego aparatu insulinotwórczego w organizmie. Biguanidy nie zwiększają, lecz zmniejszają zawartość insuliny w osoczu, natomiast nasilają obwodowe działanie insuliny na mięśnie. Wykazano również, że biguanidy hamują wchłanianie glukozy z przewodu pokarmowego. Molekularny mechanizm działania biguanidów nie jest poznany, lecz przypuszcza się, że biguanidy hamują oksydatywną fosforylację, a więc pośrednio zwiększają przepuszczalność błony komórkowej dla glukozy, gdyż wówczas ulega upośledzeniu czynność zależnego od ATP mechanizmu uszczelniającego błonę komórkową (ryc. 13.3).

Leave a Reply