Cymetydyna

Mechanizm działania cymetydyny polega na kompetycyjnym blokowaniu receptorów histaminowych H2. Po podaniu doustnym uzyskujemy 50fl/o zahamowania wydzielania kwasu solnego przy stężeniu leku w surowicy 1 jimol/1. Następuje zmniejszenie stężenia jonów wodorowych i zmniejszenie całkowitej objętości wydzieliny żołądkowej. Dawka 300- -400 mg utrzymuje swoje działanie przez całą noc. Jest to lek mało toksyczny. U V4 chorych występują jednak nieznaczne działania niepożądane w postaci bólów głowy, ogólnego zmęczenia, biegunek, bólów mięśniowych, wysypek skórnych i zawrotów głowy.

Zaledwie u 1% przypadków zachodzi potrzeba odstawienia leku. W ciągu długotrwałej terapii obserwowano przejściową neutropenię, gineko- mastią i mlekotok.

Leave a Reply