Dawkowanie w chorobie wrzodowej żołądka

Nie obserwowano dotychczas interakcji z lekami uspokajającymi, prze-ciwbólowymi, moczopędnymi, glikozydami naparstnicy oraz propranolo- lem.

Dawkowanie w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy – 200 mg – 3 razy dziennie i 400 mg na noc. Przeciętny czas leczenia wynosi 4-6 tygodni. Stosuje się również we wstrzyknięciach dożylnych 200 mg co – 4- 6 h. U chorych z zespołem Zollingera-Ellisona leczenie należy prowadzić 2 lata i dłużej.

Leave a Reply