Do zsynchronizowania populacji komórek nowotworowych można

Do zsynchronizowania populacji komórek nowotworowych można doprowadzić, wykorzystując właściwości chemioterapeutyków, które w dawkach mniejszych niż niszczące powodują przejściowe zablokowanie komórek w odpowiedniej fazie cyklu, tzn. tej, na którą działa określony cytostatyk. Opracowano wiele metod postępowania. Najbardziej znane są metody Kleina oraz Guyera i Crowthera.

Podstawowym ograniczeniem farmakoterapii przeciwnowotworowej jest duża toksyczność cytostatyków (mały współczynnik terapeutyczny). W związku z tym w ostatnich latach wprowadzono wiele metod i sposobów podawania leków przeciwnowotworowych, mających na celu zmniejszenie ich toksyczności i działań niepożądanych (p. rozdz. 1). Do nich należy m.in. podawanie miejscowe cytostatyków (perfuzja pozau- strojowa oraz wlewy z hemodializą i hemofiltracja), podawanie cytostatyków związanych z nośnikami (m.in. mikrosfery, liposomy), stosowanie cytostatyków w formie nieczynnych prekursorów, uaktywniających się w narządzie docelowym i in.

Leave a Reply