Działanie farmakologiczne ACTH

Podczas steroidogenezy stymulowanej przez ACTH szybko zużywają się nadnerczowe zapasy kwasu askorbowego. Zmniejszenie zawartości kwasu askorbowego w korze nadnerczy po podaniu ACTH jest czynnikiem ograniczającym skuteczność terapeutyczną tego peptydu. Celowe jest podawanie dużych dawek kwasu askorbowego podczas leczenia ACTH.

Mniej ważnymi komórkami efektorowymi dla ACTH są lipocyty i me- lanocyty. ACTH, działając bezpośrednio na tkankę tłuszczową, aktywuje mobilizację lipidów, lipolizę wewnątrzkomórkową i uwolnienie wolnych kwasów tłuszczowych do krwi. U płazów ACTH, działając na melano- cyty, wywołuje ciemnienie skóry, podobnie jak hormon melanolorowy. Oba działania ACTH odbywają się poprzez aktywację tworzenia się cyklicznego 3′,5′-AMP w komórce.

Działanie farmakologiczne ACTH sprowadza się praktycznie do biologicznego efektu glikokortykosteroidów uwolnionych z kory nadnerczy. Do wystąpienia działania ACTH konieczna jest wydolność kory nadnerczy.

Leave a Reply