Działanie immunodepresyjne leków

Działanie immunodepresyjne leków przeciwnowotworowych omówiono oddzielnie. Ogólne wytyczne dla chemioterapii nowotworów można podsumować następująco: – 1. Im. wcześniej od chwili rozpoznania (mniejsza liczba komórek no- wytworowych) rozpoczyna się leczenie, tym większą szansę przeżycia stwarza się choremu.

– 2. Należy poszukiwać takiego zestawu leków, aby bez kumulacyjnego działania toksycznego zestaw ten dawał największy „log-kill” komórek nowotworowych.

– 3. Częstość podawania i dawkowanie leków powinny być takie, aby osiągnąć ciągłe zmniejszanie liczby komórek nowotworowych przy możliwie najmniejszych działaniach toksycznych.

Leave a Reply