Działanie pozanerkowe

Mechanizm działania moczopędnego polega na hamowaniu wchłaniania zwrotnego jonów sodowych w kanalikach bliższych oraz w obrębie segmentu rozcieńczającego korowej części kanalików dalszych. Działa moczopędnie niezależnie od stanu równowagi kwasowo-zasadowej organizmu.

Działanie pozanerkowe. Indapamid zmniejsza również reaktywność naczyń krwionośnych,, działając bezpośrednio na mięśnie gładkie. Hamuje on transport czynny jonów wapniowych przez błonę komórkową komórki mięśniowej.

U ludzi wydala się głównie z moczem (w 60-70%), tylko 7,3% w formie nie zmienionej, reszta ulega metabolizmowi głównie przez łączenie z kwasem glukuronowym i poprzez sulfonowanie 76-79% leku wiąże się z białkami surowicy, jego biologiczny okres półtrwania wynosi 14 h.

Leave a Reply