Etylomorfina

Etylomorfina działa przeciwkaszlowo silniej od kodeiny. Działa także silnie przeciwbólowo oraz hamująco na perystaltykę jelit. Łatwiej aniżeli kodeina może spowodować lekozależność, z tego względu została zaliczona do wykazu środków odurzających.

Etylomorfina wywiera także działanie drażniące miejscowo tkanki, z wywołaniem przekrwienia i obrzęku. Znajduje z tego względu zastosowanie w okulistyce w przewlekłych stanach zapalnych spojówek.

Leave a Reply