Fosfor

Izotop fosforu (32P, okres połowicznego rozpadu 14,3 dnia) emituje promieniowanie o energii 1,7 MV, a aktywność właściwa wynosi 50 mCi/g. Promieniotwórczy fosfor podaje się dożylnie lub doustnie w postaci roztworów fosforanu sodowego (Na2H32P04) o aktywności 2 mCi/ml. Jony fosforowe zawierające 32P wymieniają się z resztami fosforanowymi w mu- koproteinach lub fosfatydach jąder limfoblastów oraz erytroblastów, a także w apatycie kości. Promieniotwórczy fosfor stosuje się w czerwienicy. Izotop podaje się w jednorazowej dawce 0,5-2 mCi co 8 dni.

Izotop jodu (131I, okres połowicznego rozpadu 8 dni) emituje promieniowanie y (0,4 MV) i promieniowanie (5 {8 MV), a aktywność właściwa izotopu wynosi 8 mCi/g.

Leave a Reply