Glikokortykosteroidy

Najważniejszym naturalnym glikokortykosteroidem jest kortyzol (Hy- drocortisonum), czyli A4-pregnen-ll|M7a-21-triol-3,20-dion, wytwarzany przez korę nadnerczy z cholesterolu w ilości 10-20 mg/24 h. Kortyzol jest wiązany w 95°/o przez nośnik białkowy osocza typu globiny a2. Po ok. 2 h od chwili podania połowa hydrokortyzonu zostaje usunięta z osocza. W wątrobie kortyzol jest redukowany do 18-ketogennych steroidów lub utleniony (ok. 10%) do 17-ketosteroidów. wydalanych w moczu.

Działanie biologiczne glikokortykosieroidów polega na pobudzaniu rozpadu wewnątrzkomórkowego białek. Uwolnione aminokwasy przedostają się do krwi, a następnie do wątroby, w której podczas glukoneoge- nezy zostają włączone w cykl przemian węglowodanowych. Glikokortykosteroidy są uwalniane z nadnerczy w sytuacjach stresowych, a wówczas mobilizacja wolnych aminokwasów ma istotne znaczenie dla ewentualnych procesów reparacyjnych, natomiast glukoneogeneza uruchamia dodatkowe źródła energii, której organizm w sytuacjach stresowych po-trzebuje. Zwiększenie zawartości glukozy we krwi pobudza trzustkę do wytwarzania insuliny.

Leave a Reply