Glukagon jest stosowany w śpiączce hipoglikemicznej

Glukagon jest stosowany w śpiączce hipoglikemicznej. Peptyd wstrzykuje się podskórnie lub domięśniowo w dawce 0,5-1 mg, a wówczas hiperglikemia pojawia się po 10-25 min.

W związku z dodatnim działaniem inotropowym, nie związanym z me-tabolicznym pobudzeniem przemian tlenowych w sercu, glukagon jest stosowany we wstrząsie kardiogennym oraz w ostrej niewydolności le- wokomorowej. Glukagon w przeciwieństwie do leków (5-adrenomimetycz- nych nie wywołuje niemiarowości.

Leave a Reply