Glukagon

Glukagon i hormon glukagonopodobny (GLH) mają działanie hiperglike- miczne. Glukagon jest łańcuchowym peptydem, zawierającym 29 aminokwasów, o m.cz. 3485,. który jest wytwarzany przez komórki (5 wysp trzustki, natomiast GLH jest wytwarzany przez komórki błon śluzowych żołądka i dwunastnicy.

Zawartość glukagonu w osoczu na czczo wynosi u| człowieka 1-3 ng/ml (mierzone radioimmunologicznie). Działanie hiperglikemiczne glukagonu jest związane głównie z pobudzeniem wątrobowej glikogenolizy i odbywa się przez aktywację cykla- zy adenylowej, nagromadzenie 3′,5′-AMP i uczynnienie fosforylazy glikogenu. Glukagon w przeciwieństwie do adrenaliny nie aktywuje fosforylazy glikogenowej w mięśniach, jednak podobnie jak adrenalina, glukagon może zwiększać kurczliwość mięśnia sercowego.

Leki p-adrenoli tyczne nie hamują ani metabolicznego działania glukagonu na wątrobę, ani jego dodatniego inotropowego działania na mięsień sercowy.

Leave a Reply