Hormon luteinizujący

Hormon luteinizujący pobudza ciałko żółte do biosyntezy progesteronu i komórki śródmiąższowe jajnika do wytwarzania estrogenów i andro- genów. U mężczyzn LH pobudza komórki śródmiąższowe (Leydiga) do wytwarzania testosteronu. To działanie LH jest prawdopodobnie związane z aktywacją adenylocyklazy i jest hamowane przez prostaglandy- nę F2li.

W celach leczniczych jest stosowana choriogonadotropina izolowana z moczu kobiet ciężarnych (Biogonadyl). Biogonadyl ma głównie dzia-

łanie typu LH i jest podawany domięśniowo w dawkach 500-2000 j.m. dziennie od 16 do 25 dnia cyklu miesiączkowego w niedomodze lutealnej, głównie w niektórych typach bezpłodności. U chłopców stosuje się Bio- gonadyl we wnętrostwie, w opóźnionym dojrzewaniu i w innych zaburzeniach hormonalnych.

Leave a Reply