Hormon wzrostu

Hormon wzrostu człowieka (somatotropina, HGH) jest zbudowany ze 190 aminokwasów, a łańcuch peptydowy jest spięty dwoma mostkami dwu- siarczkowymi. Istnieją znaczne różnice gatunkowe struktur chemicznych hormonu wzrostu. Na przykład hormon wzrostu wołu jest zbudowany z ok. 400 aminokwasów i ma m.cz. 46 000. Stąd też nie zawsze hormon wzrostu jednego gatunku zwierzęcia ma działanie hormonalne u innych gatunków. \

Hormon wzrostu bezpośrednio pobudza biosyntezę białka i dzięki temu pobudza wzrost prawie wszystkich narządów łącznie ze skórą, kośćmi, mięśniami i narządami trzewnymi. Anaboliczny mechanizm działania HGH polega na aktywacji transportu aminokwasów przez błony biologiczne i na stymulacji syntezy RNA. Hormon wzrostu wpływa również na przemianę lipidowo-węglowodanową – stymuluje mianowicie czynność lipazy w lipocytach, a uwolnione do krwi wolne kwasy tłuszczowe stanowią substrat dla glikoneogenezy wątrobowej. Wskutek tego zwięk-sza się zawartość glukozy we krwi, na co również składa się upośledzenie glikolizy i transportu błonowego glukozy pod wpływem HGH.

Leave a Reply