Hormonalne leczenie nowotworów

Hormonalne leczenie nowotworów wymaga wiedzy specjalistycznej, gdyż zły dobór wskazań może zaostrzyć przebieg choroby. Maści zawierające estrogeny stosuje się zewnętrznie w celu przyspieszenia naskór- kowania. Estradiol (Al,3,5(10)-estratrien-3,17(5-diol) źle się wchłania z przewodu pokarmowego i jest szybko unieczynniany przez wątrobę. Zamiast estradiolu częściej stosuje się jego estry z kwasami organicznymi. Roztwory olejowe do wstrzyknięć domięśniowych, np. roztwory benzoesanu estradiolu (Oestradiolum benzoicum), są stosowane wr dawce 5 mg raz dziennie lub rzadziej (15 mg tygodniowo). Benzoesan estradiolu można stosować doustnie, jednak jego działanie hormonalne jest wówczas słabe. Stosuje się również bardziej skuteczny walerianian estradiolu. Zamiast estradiolu można stosować estron (Oestronum) we wstrzyknięciach domięśniowych w dawce 1-5 mg co 2 dni lub doustnie sól piperazynową siarczanu estronu w dawce 1,5-3 mg.

Wprowadzenie do cząsteczki estradiolu w pozycji 17 ugrupowania etynylowego powoduje powstanie substancji o dużej aktywności estro- gennej (Ethinyloestradiolum, Progynon C oraz jego ester 3-metylowy – Mestranol). Dodatkową zaletą etynyloestradiolu jest dobra wchłanialność leku z przewodu pokarmowego, stosuje się go więc doustnie w dawce

-0, 05-0,1 mg/24 h. Niektóre pochodne stylbenu o budowie przestrzennej przypominającej budowę estradiolu mają działanie estrogenne, chociaż nie są pochodnymi steroidowymi. Najczęściej jako lęk jest stosowany z tej grupy trans- -dietylostylbestrol (Stilboestrolum) w postaci olejowych roztworów do wstrzyknięć domięśniowych (Stilboestrolum dipropionicum) w dawce jednorazowej 0,25-1 mg lub doustnie w dawce 1-5 mg. Stosowana jest również pochodna fosforanowa stylbestrolu – fosfestrol (Fostrolin). Fo- sfestrol jest rozpuszczalny w wodzie i ma o wiele słabsze działanie niż stylbestrol. Lek jest podawany dożylnie w dawce 50 mg/24 h lub doust-nie w dawce 200 mg 3 razy dziennie. Głównym wskazaniem do stosowania fosfestrolu jest, rak gruczołu krokowego. Wobec dużej zawartości kwaśnej fosfatazy w tym narządzie mało aktywny fosfestrol jest w nim miejscowo rozkładany do aktywnego stylbestrolu.

Leave a Reply