Hormony gruczołu tarczowego

Biosynteza. Tripeptyd podwzgórzowy (TH) uruchamia wydzielanie hormonu tyreotropowego przysadki (TSH), a ten z kolei pobudza wychwytywanie jonów jodkowych przez komórki gruczołowe tarczycy. Gruczoł tarczowy zagęszcza 100-krotnie stężenie jodków, występujące w osoczu, tj. 2–4 |xg/l. Jony jodkowe zostają w gruczole tarczowym utlenione do jodu cząsteczkowego, który w obecności enzymu jodazy joduje reszty tyrozynowe swoistego białka gruczołu tarczowego – tyreoglobuiiny (m.cz. 670 000). Z jodowane reszty tyrozynowe tyreoglobuiiny kondensu- ją do podstawowego układu hormonów gruczołu tarczowego — tyroniny. Zjodowana tyronina ulega enzymatycznemu odszczepieniu od tyreoglo- buliny i jest wydzielana do krwi w postaci 2 substancji hormonalnych:

L-tyroksyny (T4), czyli 3,513′,5′-tetrajodotyroniny, lub L-liotyroniny (T3), czyli 3,5,3-trijodotyroniny. Oba hormony są transportowane we krwi przy udziale globuliny

Działanie hormonów gruczołu tarczowego. Hormony gruczołu tarczowego pobudzają ogólnie przemiany metaboliczne we wszystkich tkankach. To kataboliczne działanie hormonów gruczołu tarczowego na przemianę węglowodanową, tłuszczową i białkową objawia się zwiększeniem wytwarzania ciepła przez tkanki, zwiększeniem zużycia tlenu, wzrostem przemiany podstawowej, zmniejszeniem masy ciała, hiperglikemią, zwięk-szeniem zawartości pozabiałkowej reszty azotowej i hipocholesterolemią. Duże stężenia tyroksyny we krwi uczulają układ krążenia na działanie amin sympatomimetycznych. Wzrasta ciśnienie krwi i występuje częstoskurcz.

Leave a Reply