HORMONY I LEKI ZMIENIAJĄCE CZYNNOŚĆ GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO

Do tej grupy leków są zaliczane naturalne hormony i ich syntetyczne pochodne oraz substancje hamujące lub pobudzające czynność gruczołów wydzielania wewnętrznego.

Substytucyjne leczenie hormonalne stosuje się w przypadkach niedomogi lub ustania czynności wewnątrzwyclzielniczej gruczołu, np. wazo- presynę w moczówce prostej lub insulinę w cukrzycy. Leczenie supre- syjne natomiast stosuje się w nadczynności gruczołu wydzielania wewnętrznego, np. propylotiouracyl w nadczynności gruczołu tarczowego. Hormonoterapię wykorzystuje się także do leczenia schorzeń mających niewiele wspólnego z zaburzeniem czynności tych gruczołów, np. hydro- kortyzon w gośćcu.

Hormony mają strukturę białek, peptydów, aminokwasów lub steroidów. Mechanizm działania hormonów polega na ułatwieniu transportu metabolitów przez błony biologiczne (np. insulina), aktywacji wewnątrzkomórkowej biosyntezy cyklicznego 3′,5′-AMP (np. adrenalina) lub indukcji biosyntezy białek’ enzymatycznych (np. hormony steroidowe).

Leave a Reply