Hormony kory nadnerczy

Kora nadnerczy wytwarza ok. 30 poznanych substancji hormonalnych o budowie steroidowej. Ze względu na działanie biologiczne hormony kory nadnerczy dzieli się na:

– a) glikokortykosteroidy (np. kortyzon) – działające na przemianę białkowo-węglowodanową i wywierające efekt przeciwzapalny, – b) mineralokortykosteroidy (np. aldosteron) -regulujące gospodarkę wodno-elelctrolitową organizmu,

– c) 17-ketosteroidy (np. androstendion) – z których może powstawać testosteron, a także w pewnych warunkach estradiol.

Między przysadką a nadnerczami istnieje sprzężenie zwrotne. Gliko-kortykosteroidy są syntetyzowane w korze nadnerczy na sygnał, jakim jest ACTH, a wytwarzanie ACTH w przysadce jest pobudzane przez niedobór glikokortykosteroidów we krwi.

Biosynteza aldosteronu i innych mineralokortykosteroidów w korze nadnerczy jest pobudzana przez autakoid angiotensynę II, a także przez nadmiar jonów potasowych i niedobór jonów sodowych we krwi. Regulacja wydzielania 17-ketosteroidów nie jest znana (wzór 13.9).

Leave a Reply