Indapamid

Indapamid jest to nowy lek moczopędny, pochodna 2-metyloindoliny. Jego budowa różni się od budowy chemicznej tiazydów, natomiast zbliżona jest do sulfonamidów. Właściwości moczopędne leku należy wią- zać z budową chemiczną chlorosulfamylobenzamidu, natomiast działanie hipotensyjne – z metyloindololinową składową cząsteczki leku. Rozpuszczalność indapamidu w lipidach jest 5-80 razy większa niż tiazydów. Właściwości lipofilne powodują, że lek gromadzi się w ścianie naczyń w stężeniu 10 razy większym niż w płynie perfundującym.

Leave a Reply