Inne leki oksytotyczne

Oksytocynę lub wyciąg z tylnego płata przysadki można stosować także w III stadium porodu i w połogu jako leki hamujące krwawienia maciczne i ułatwiające odejście łożyska.

W tym okresie porodu podaje się również leki oksytotyczne z grupy alkaloidów sporyszu. Dawniej stosowano wyciąg ze sporyszu (Extractuni Secalis cornuti lluidum) w dawce 1 g. Wyciąg zawiera mieszaninę pochodnych kwasu lizergowego. Pierwszym oczyszczonym alkaloidem sporyszu była ergotamina.

Winian ergotaminy (Ergotaminum tartaricum) jest stosowany w dawce 0,25-2 mg nie tylko jako lek oksytotyczny, lecz również w napadowych bólach głowy. Ergotamina«* oprócz działania spazmogennego na mięsień maciczny wywiera również działanie a-adrenolityczne i uspokajające (p. rozdz. 2).

Leave a Reply