Interakcja z innymi lekami

Interakcja z innymi lekami. Przy jednoczesnym podaniu furosemidu z innymi lekami moczopędnymi mogą wystąpić nasilenie działania hipo- tensyjnego, zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej (hipokaliemia), odwodnienie’oraz zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (zasadowi- ca hipochloremiczna).

Furosemid, podobnie jak tiazydy, nasila działanie leków hipotensyj- nych, a także działanie środków zwiotczających mięśnie prążkowane oraz zmniejsza odczynowość organizmu na aminy katecholowe o działaniu presyjnym. Hipokaliemia, którą wywołuje furosemid, może być powodem wystąpienia zaburzeń rytmu serca po zastosowaniu glikozydów nasercowych. Furosemid wywołuje hiperglikemię i dlatego osłabia działanie leków przeciwcukrzycowych (zarówno doustnych, jak i insuliny). Jednoczesne podawanie kwasu acetylosalicylowego i leków aspirynopo- dobnych z furosemidem może wywołać zatrucie tymi lekami, gdyż są one wydalane przez kanaliki nerkowe przy udziale tych samych mechanizmów, co furosemid.

Zastosowanie. Wskazaniem do podawania furosemidu, podobnie jak w przypadku innych leków moczopędnych jest zatrzymanie wody i elektrolitów w organizmie. Furosemid różni się od innych leków moczopędnych większą siłą działania oraz szybkim i krótkim działaniem moczopędnym, pojawiającym się nawet w sytuacji upośledzonego przesączania kłębkowego. Właściwości te umożliwiły zastosowanie furosemidu w leczeniu obrzęku mózgu i płuc oraz obrzęku innych narządów, opornych na leczenie innymi lekami moczopędnymi. Ponadto w przypadkach zatrucia lekami, np. barbituranami, intensywne nawodnienie i podanie furosemidu prowadzi do szybkiego wydalania trucizny przez nerki (tzw. diureza wymuszona).

Leave a Reply