Izotopy radioaktywne

Działanie lecznicze pierwiastków promieniotwórczych jest wynikiem działania biologicznego promieni p lub y emitowanych przez izotopy promieniotwórcze. Energia promieniowania a jest zbyt mała, aby miało ono znaczenie lecznicze.

Promieniowanie jonizujące wywołuje radiolizę wody ustrojowej. Powstający in statu nascendi nadtlenek wodoru niszczy białka strukturalne i białka enzymatyczne oraz depolimeryzuje mukopolisacharydy i kwasy nukleinowe, a nawet powoduje pękanie pierścieni purynowych i pirymidynowych. Zmiany w strukturze DNA prowadzą do uszkodzenia materiału genetycznego w chromosomach. To działanie biologiczne promieniowania jonizującego jest wykorzystywane do zahamowania rozrostu tkanki nowotworowej (działanie onkostatyczne), ale trzeba również pamiętać o działaniach mutagennych, teratogennych i onkogennych pro-mieniowania jonizującego.

W leczeniu chorób nowotworowych są stosowane następujące izotopy promieniotwórcze: rad, kobalt, fosfor, jod i złoto.

Leave a Reply