Kationy wodorowe

Kationy wodorowe są czynnie wymieniane na kationy sodowe lub potasowe pochodzące z jednozasadowych fosforanów, które wówczas przekształcają się na kwaśniejsze fosforany dwuzasadowe. Tymczasem kationy sodowe lub potasowe są wchłaniane do wnętrza komórki kanalika, łącznie z anionem wodorowęglanowym i dyfundują do omywającej kanalik krwi, zwiększając jej rezerwy zasadowe (ryc. 9.2). Zahamowanie czynności anhydrazy węglowej w nerkach prowadzi do:

– a) zmniejszenia w komórkach kanalików liczby jonów wodorowych, które mogłyby być wymieniane na jony sodowe lub potasowe

– b) pojawienie się w moczu większej liczby jonów sodowych, potasowych i wodorowęglanowych oraz zwiększenia objętości wydalanego moczu

– c) zmniejszenia rezerwy zasadowej krwi. Pojawia się wówczas kwasica ogólnoustrojowa, która hamuje moczopędne działanie inhibitora anhydra- zy węglowej.

One Response to “Kationy wodorowe”

Leave a Reply