Kofeina w postaci soli

Obecnie są wprowadzane nowe środki o działaniu swoiście agonistycz- nym w stosunku do receptorów H2. Impromidyna pobudza wydzielanie soków trawiennych 22 razy silniej niż histamina w dawce, która nie wy- wiera działania na układ krążenia. Używana jest do diagnostyki w upośledzonej czynności wydzielniczej żołądka. Ponadto w badaniach diagnostycznych używany jest hormon przewodu pokarmowego – pentagastry- na.

Kofeina w postaci soli (Coffeinum-Natrium benzoicum – 200 mg doustnie) bywa również stosowana w celach diagnostycznych, gdyż umiarkowanie pobudza wydzielanie żołądkowe.

Etanol w stężeniu 10°/o w dawce nie większej niż 20 g podobnie jak kofeina pobudza humoralną fazę wydzielania żołądkowego. Etanol bywał stosowany w celach diagnostycznych (,,śniadania” alkoholowe) oraz jako lek pobudzający apetyt u osób w okresie rekonwalescencji (lekkie białe wino). Większe od podanych stężenia etanolu hamują wydzielanie żołądkowe i drażnią błonę śluzową.

Leave a Reply