Kortykoterapia jest sposobem leczenia

Kortykoterapia jest sposobem leczenia o tyle skutecznym, o ile niebezpiecznym. Zniesienie immunologicznej bariery ochronnej oraz osłabienie zdolności fagocytarnych granulocytów może spowodować rozsianie się drobnoustrojów patogennych i posocznicę. Leczenie glikokortykpsteroi- dami stanów zapalnych wywołanych przez drobnoustroje może odbywać się wyłącznie pod „osłoną” odpowiednich antybiotyków.

Istnieją jeszcze inne niebezpieczne następstwa długotrwałej kortyko- terapii. W czasie trwania intensywnej kórtykoterapii działanie glikokortykosteroidów na tkanki obwodowe prowadzi do objawów zespołu Cushinga •- pojawia się ujemny bilans azotowy, zwiększenie reszty-azo- towej we krwi, hiperglikemia, hiperlipemia, osteoporoza, osłabienie mięśniowe i odkładanie się tkanki tłuszczowej na twarzy i w biodrach. Cukrzyca „steroidowa” może się utrwalić w przypadku wyczerpania zdolności adaptacyjnych komórek (3 wysp trzustki.

Leave a Reply