Kreozot i jego pochodne

Kreozot, produkt destylacji smoły drzewnej z drewna bukowego, ma postać bezbarwnego lub żółtego oleistego płynu o piekącym smaku. W skład kreozotu wchodzi gwajakol w ilości 60-90% oraz krezol, prócz domieszki kreozoli i innych pochodnych fenolu.

Substancje wchodzące w skład kreozotu wchłaniają się z przewodu pokarmowego, drażniąc błonę śluzową żołądka (odruchowe działanie se~ kretolityczne). Wydalając się przez drogi oddechowe, drażnią błonę śluzową oskrzeli, działając wykrztuśnie i słabo odkażająco. Wydzielina oskrzeli traci niemiły smak i zapach. Estry gwajakolu i innych składowych kreozotu drażnią błonę śluzową żołądka w stopniu znacznie mniejszym od produktu macierzystego. W zasadowym soku jelitowym rozpadają się, wydzielając wolne składniki kreozotu.

Leave a Reply