Kwas etakrynowy

Kwas etakrynowy jest połączeniem alkenoketonu z kwasem arylooksy- octowym i podobnie jak rtęciowe leki moczopędne wybiórczo gromadzi się w nerkach oraz hamuje wchłanianie zwrotne chlorku sodowego i wody z kanalików nerkowych. W tym sensie można mówić o celowanej syntezie tego leku moczopędnego.

Mechanizm działania i właściwości farmakologiczne. Głównym punktem uchwytu działania kwasu etakrynowego jest pętla nefronu (upośledzenie mechanizmu przeciwprądowego zwielokrotniacza stężeń), a także kanaliki bliższe i dalsze.

Jak wspomniano, mechanizm działania leku polega na blokowaniu grup SH enzymów kanalikowych przez ugrupowanie alkenoketonowe. Efektem jest zwiększenie wydalania chlorku sodowego i wody, przy czym zubożenie organizmu w jony potasowe i wodorowe jest słabiej wyrażone niż w przypadku furosemidu.

Leave a Reply