Kwasica i hipokaliemia

Działania niepożądane. Kwasica i hipokaliemia są przyczyną objawów niepożądanych występujących po dłuższym stosowaniu acetazolamidu. Może wystąpić ogólne osłabienie, senność i parestezje.

Zastosowanie. Acetazolamid jest stosowany głównie jako lek moczopędny w obrzękach pochodzenia sercowego (serce płucne). Ponadto inhibitory anhydrazy węglowej stosuje się w leczeniu niektórych postaci padaczki oraz w jaskrze. Znaczenie acetazolamidu jako leku moczopędnego zmniejszyło się z chwilą wprowadzenia do lecznictwa bardziej skutecznych leków moczopędnych.

Przeciwwskazania. Przeciwwskazaniami do stosowania acetazolamidu są ostra kwasica oddechowa, kwasica metaboliczna, hiponatriemia i hipokaliemia występująca np. w ostrej niewydolności nadnerczy. Względnymi przeciwwskazaniami są zaburzenia czynności wątroby lub nerki.

Leave a Reply