Kwaśny maleinian ergometryny

Kwaśny maleinian ergometryny działa krócej oksytotycznie od ergotaminy, w małych dawkach powoduje wystąpienie fali rytmicznych skurczów macicy, nie ma działania sympatykolitycznego i uspokajającego. Ergometrynę stosuje się doustnie i pozajelitowo, jako lek obkurczający mięsień maciczny (w dawce 0,2-2 mg).

Półsyntetyczny winian metyloergometryny (Methergin) działa silniej kurcząco na mięsień maciczny niż ergometryna. Methergin podany domięśniowo w dawce 0,2-0,5 mg wywołuje skurcz macicy po 2–5 min od chwili podania leku. Skurcz trwa 2-4 h. Jest stosowany w II okresie porodu oraz jako lek przyspieszający odejście łożyska, zwinięcie się macicy i zmniejszający utratę krwi w III okresie porodu.

Leave a Reply