LEKI MOCZOPĘDNE DZIAŁAJĄCE OSMOTYCZNIE

Osmotyczne leki moczopędne nie stanowią pod względem chemicznym jednolitej grupy. Wspólną cechą tych leków jest ich mechanizm działania. Aby wywołać efekt diuretyczny, muszą być one podawane w stężeniach przekraczających maksymalną zdolność ich wchłaniania zwrotnego w kanalikach nerkowych. Mechanizm działania polega na zwiększeniu osmolarności moczu kanalikowego, co przeciwdziała wchłanianiu zwrotnemu wody do naczyń krwionośnych. To działanie diuretyczne jest zwykle niedostateczne do wywarcia znaczniejszego efektu saluretycznego.

Osmotyczne leki moczopędne mają wiele wad. Przede wszystkim działają bardzo słabo saluretycznie, poza tym niektóre z nich działają toksycznie, ponieważ jak wspomniano muszą być podawane w bardzo dużych dawkach. ^

Leki tej grupy są stosowane w zatruciach w celu wymuszenia diurezy, jak również w celu obniżenia ciśnienia śródczaszkowego, we wczesnych stadiach bezmoczu oraz w skąpomoczu we wstrząsie hipowolemicznym.

Leave a Reply