LEKI PRZECIWKASZLOWE (ANTiTUSSICA)

Kaszel jest odruchem obronnym organizmu wywołanym podrażnieniem zakończeń czuciowych błony śluzowej krtani, tchawicy, oskrzeli lub opłucnej. Kaszel zasadniczo ma na celu usunięcie ciał obcych lub śluzu z dróg oddechowych. Powstaje y/skutek pobudzenia ośrodka kaszlu przez impulsy płynące z zakończeń czuciowych dróg oddechowych (głównie z tzw. punktów kaszlu) oraz innych narządów unerwionych przez nerw X, m.in. opłucnej.

Mechanizm odruchu kaszlowego jest złożony. Z mechanicznego punktu widzenia możemy określić go jako ruch wydechowy klatki piersiowej przy zamkniętej głośni. Wskutek tego wzrasta ciśnienie powietrza w drogach oddechowych, a po nagłym otwarciu głośni silny prąd powietrza porywa ze sobą na zewnątrz, w kierunku gardła, wydzielinę oskrzelową lub ciało obce, powodujące podrażnienie dróg oddechowych.

Leave a Reply