Leki przeciwkaszlowe działające ośrodkowo

Należą do nich narkotyczne leki przeciwbólowe pochodne fenantrenu (kodeina, dihydrokodeina, etylomorfina) oraz leki nienarkotyczne (pen- toksyweryna, okseladyna i alkaloid roślinny – glaucyna).

Pochodne fenantrenu. Pochodne fenantrenu stosowane jako leki przeciwkaszlowe działają narkotycznie, nieznacznie przeciwbólowo, niektóre wywołują euforię i prowadzą do przyzwyczajenia. Niemal wszystkie pochodne fenantrenu, łącznie z morfiną, wywierają silny wpływ przeciwkaszlowy. Ze względu na działania niepożądane tylko niektóre z nich mogą być stosowane jako leki przeciwkaszlowe.

Wszystkie te leki w mniejszym lub większym zakresie działają także hamująco na ośrodek oddechowy, powodując spłycenie i zwolnienie oddechu.

Leave a Reply