Leki przeciwnowotworowe

Leki przeciwnowotworowe mają także inne właściwości farmakologiczne i toksyczne. Leki tej grupy są teratogenami lub działają embrioto- ksycznie, gdyż dynamika rozwoju tkanek płodowych w okresie organo- genezy przypomina w pewnym sensie rozrost nowotworowy. Metotreksat był stosowany jako aboitivum. Kobiety, które pomimo zażywania meto- treksatu donosiły ciążę, rodziły dzieci obarczone wielonarządowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Leki przeciwnowotworowe mogą wywierać działanie mutagenne i paradoksalne działanie onkogenne. Oba działania mają znaczenie naukowo-poznawcze (np. tworzenie się komórek poliploidalnych pod wpływem kolchicyny lub rak płuc u myszy wywołany uretanem). Oba działania należy brać pod uwagę w chemioterapii nowotworów.

Istotne znaczenie ma również przeciwwirusowe działanie niektórych antymetabolitów pirymidyn (np. 5-jododezóksyuracyl) oraz przeciwbak- teryjne działanie onkostatycznych antybiotyków (np. daktynomycyna).

Leave a Reply