LEKI PRZEtIWNOWOTWOROWE

W statystykach światowych nowotwory jako bezpośrednia przyczyna zgonów znajdują się tuż za chorobami układu krążenia. Większość nowotworów złośliwych wywodzi się z tkanek ektodermalnych, zaliczana jest do raków (caicinoma) i znajduje się na pierwszym miejscu pod względem częstości występowania, na drugim miejscu znajdują się mię- saki (saiccma). Najczęściej spotykanymi u ludzi nowotworami jest rak jelita grubego i odbytu (14%), sutka (12%), oskrzeli (12%), macicy (9%), gruczołu krokowego (6%), oraz pęcherza moczowego i nerek (5%). Różne postacie raków i mięsaków układu limfatycznego (4%) oraz białaczki (4%) dopełniają listy najczęściej spotykanych chorób nowotworowych.

Chemioterapia nowotworów, oprócz zabiegu chirurgicznego i radioterapii, stwarza szansę dłuższego przeżycia, a czasem — wyleczenia chorego. Wybór postępowania leczniczego zależy od typu nowotworu, stopnia jego zaawansowania i ogólnego stanu chorego. Niejednokrotnie kojarzy się kilka różnych sposobów postępowania leczniczego.

Leave a Reply