Leki stosowane w stanach spastycznych oskrzeli

W stanach skurczowych oskrzeli stosuje się leki działające drogą różnych mechanizmów (leki sympatykomimetyczne, cholinolityczne, mioli- tyczne, glikokortykosteroidy). Leki antyhistaminowe nie są przydatne w zwalczaniu stanów spastycznych oskrzeli (pomimo uczuleniowego tła) ze względu na to, iż w narządzie oddechowym uwalnia się dużo histaminy, stąd w konkurencji o związanie z receptorami w obrębie tego narządu zwycięża histamina. Ponadto należy brać pod uwagę, iż histamina nie jest jedynym czynnikiem odgrywającym rolę w stanach spastycznych oskrzeli.

Leki wymienionych grup omówiono już w innych rozdziałach, z tego powodu w tym rozdziale zostanie omówiona. tylko ich przydatność w zwalczaniu stanów spastycznych oskrzeli.

Leave a Reply