LEKI WPŁYWAJĄCE NA DROŻNOŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH

Zmniejszony lub utrudniony przepływ powietrza przez drogi oddechowe może być wynikiem obrzęku błony śluzowej (nosa, krtani, tchawicy] lub stanu spastycznego oskrzeli i tchawicy spowodowanego skurczem mięśni gładkich w ich ścianie.

Obrzęk błony śluzowej nosa na tle nieżytowym lub uczuleniowym nie powoduje na ogół zmniejszenia wentylacji płuc, powietrze przepływa wówczas drogą zastępczą przez jamę ustną, co powoduje iż do płuc dostaje się powietrze mniej ogrzane i zawierające więcej ciał obcych, np. pyłów. Obrzęk błony śluzowej krtani może być groźny dla życia.

Stany spastyczne oskrzeli, stanowiące podstawowy objaw chorobowy w dychawicy oskrzelowej, w skurczowym przewlekłym nieżycie oskrzeli i w dychawiczym przewlekłym nieżycie oskrzeli, powodują z reguły duszność z powodu zmniejszonej wentylacji płuc, a w następstwie — ograniczenie wymiany gazowej w płucach.

Leave a Reply