Leki wykrztuśne działające ośrodkowo

Leki te określane są przez niektórych autorów jako secretomotorica. Należą do nich leki pobudzające ośrodki oddechowy i kaszlu. Wywołują one pogłębienie oddechu (zwiększają szybkość ruchu powietrza w drzewie oskrzelowym) i ułatwiają wyzwolenie odruchu kaszlowego. Do tej grupy zalicza się wszystkie leki pobudzające ośrodki autonomicZ’ ne w rdzeniu przedłużonym: niketamid (Cardiamidum), lobelinę. Mogą one mieć pewne znaczenie w stanach, w których osłabiły się odruchy fizjologiczne, w tym także odruch kaszlowy.

Należy dodać, iż wymienione leki sekretomotoryczne mają ograniczone zastosowanie ze względu na pobudzające oddziaływanie na oun.

Leave a Reply