Medycyna

Sól sodowa chromoglikanu

Sól sodowa chromoglikanu (Disodium cromoglicate) nie działa rozszerza- jąco na oskrzela, jednak zapobiega wystąpieniu napadu dychawicy oskrzelowej. Mechanizm działania polega na hamowaniu degranulacji komórek tucznych, przez co zapobiega uwalnianiu substancji kurczących oskrzela – histaminy i wolno działającej substancji anafilaksji. Ze względu na mechanizm działania może być skuteczna tylko w stanach wywołanych w znacznej mierze czynnikiem uczuleniowym.

Read the rest of this entry »

Ranitydyna

Ranitydyna wchłania się dobrze z przewodu pokarmowego, dostępność biologiczna wynosi 50-80%. W porównaniu z cymetydyną dostępność biologiczna, biologiczny okres półtrwania jest zbliżony, natomiast objętość dystrybucji jest większa.

Siła działania hamującego wydzielanie. kwasu solnego jest 5-8 razy większa niż cymetydyny w przeliczeniu na masę cząsteczkową. Skuteczność kliniczna obydwu leków jest zbliżona. W chorobie wrzodowej, stwierdzono równoważność dawek 150 mg ranitydyny i 400 mg cymetydyny. Korzystniejszą cechą ranitydyny jest możliwość rzadszego podawania leku. Ranitydynę podaje się średnio 2 razy dziennie, natomiast cymetydynę 4 razy dziennie.

Read the rest of this entry »

Kationy wodorowe

Kationy wodorowe są czynnie wymieniane na kationy sodowe lub potasowe pochodzące z jednozasadowych fosforanów, które wówczas przekształcają się na kwaśniejsze fosforany dwuzasadowe. Tymczasem kationy sodowe lub potasowe są wchłaniane do wnętrza komórki kanalika, łącznie z anionem wodorowęglanowym i dyfundują do omywającej kanalik krwi, zwiększając jej rezerwy zasadowe (ryc. 9.2). Zahamowanie czynności anhydrazy węglowej w nerkach prowadzi do:

Read the rest of this entry »

Kwas etakrynowy wiąże się z białkami

Kwas etakrynowy wiąże się z białkami surowicy w 95%, a jego współczynnik podziału eter/woda wynosi 0,05. Zastosowanie. Zastosowanie, działania niepożądane i przeciwwskazania oraz interakcje z innymi lekami kwasu etakrynowego są podobne do furosemidu.

– 1. Edecrin (Sodium Lyovac) – kwas etakrynowy, tabl. 25 i 50 mg, amp. 50 mg w postaci etakrynianu sodu rozpuszczanego ex tempore. Dawkowanie 50-100 mg/24 h. Dożylnie podaje się w postaci wlewu kroplowego, dodając do fiolki 50 ml 5% roztworu glukozy.

Read the rest of this entry »

Pochodne sulfonylomocznika

Pochodne sulfonylomocznika stosuje się również w celach diagnostycznych. Dożylne wstrzyknięcie 1 g soli sodowej tolbutamidu choremu z wyspiakiem trzustki (insuiinoma) wywołuje po 2 min gwałtowną hipo- glikemię wskutek uruchomienia czynności wewnątrzwydzielniczej czynnego hormonalnie guza. Antydiuretyczne działanie chloropropamidu w moczówce prostej nie zostało wyjaśnione, lecz znalazło zastosowanie kliniczne.

Read the rest of this entry »