Medycyna

Hormony gruczołu tarczowego

Biosynteza. Tripeptyd podwzgórzowy (TH) uruchamia wydzielanie hormonu tyreotropowego przysadki (TSH), a ten z kolei pobudza wychwytywanie jonów jodkowych przez komórki gruczołowe tarczycy. Gruczoł tarczowy zagęszcza 100-krotnie stężenie jodków, występujące w osoczu, tj. 2–4 |xg/l. Jony jodkowe zostają w gruczole tarczowym utlenione do jodu cząsteczkowego, który w obecności enzymu jodazy joduje reszty tyrozynowe swoistego białka gruczołu tarczowego – tyreoglobuiiny (m.cz. 670 000). Z jodowane reszty tyrozynowe tyreoglobuiiny kondensu- ją do podstawowego układu hormonów gruczołu tarczowego — tyroniny. Zjodowana tyronina ulega enzymatycznemu odszczepieniu od tyreoglo- buliny i jest wydzielana do krwi w postaci 2 substancji hormonalnych:

Read the rest of this entry »

Lekami przeciwkaszlowymi nazywamy

Lekami przeciwkaszlowymi nazywamy leki hamujące odruch kaszlowy. Nadmierny kaszel jest szkodliwy, prowadzi do bólów mięśniowych klatki piersiowej, nasilenia istniejącej niewydolności krążenia i objawów niedokrwienia mózgu.

Leki przeciwkaszlowe dzielimy na leki działające ośrodkowo (hamujące ośrodek kaszlu, stanowiący część ośrodka oddechowego) oraz leki o działaniu obwodowym.

Read the rest of this entry »

Preparat i dawkowanie

– 1. Vitaminum E (Tocopherol0) – kaps. 100 mg, krople po 300 mg w ml, amp. 30 lub 300 mg. Stosuje się doustnie 200-300 mg/24 h, domięśniowo 30 mg/24 h, a w cięższych przypadkach 300 mg/24 h.

Witaminy K są pochodnymi 1,4-naftochinonu. Wyosobniono je z zielonych części roślin, w których powstają w procesie fotosyntezy (witamina Kj – filochinon) oraz z gnijących ryb (witamina K2 – menachinon). Obie naturalne witaminy mają łańcuch boczny C3 pierścienia naftochi- nonu. Okazało się jednak, że łańcuch boczny nie jest niezbędny do usunięcia objawów awitaminozy K. Syntetyczny 2-metylonaftochinon (witamina K3 – menadion) odznacza się podobnymi do naturalnych witamin właściwościami. Witamina K2 jest syntetyzowana przez bakterie przewodu pokarmowego, co stanowi główne źródło witaminy K u człowieka. W przeciwieństwie do witamin naturalnych, sole lub estry witamin syn-tetycznych są w wodzie rozpuszczalne.

Read the rest of this entry »

Glukagon

Glukagon i hormon glukagonopodobny (GLH) mają działanie hiperglike- miczne. Glukagon jest łańcuchowym peptydem, zawierającym 29 aminokwasów, o m.cz. 3485,. który jest wytwarzany przez komórki (5 wysp trzustki, natomiast GLH jest wytwarzany przez komórki błon śluzowych żołądka i dwunastnicy.

Zawartość glukagonu w osoczu na czczo wynosi u| człowieka 1-3 ng/ml (mierzone radioimmunologicznie). Działanie hiperglikemiczne glukagonu jest związane głównie z pobudzeniem wątrobowej glikogenolizy i odbywa się przez aktywację cykla- zy adenylowej, nagromadzenie 3′,5′-AMP i uczynnienie fosforylazy glikogenu. Glukagon w przeciwieństwie do adrenaliny nie aktywuje fosforylazy glikogenowej w mięśniach, jednak podobnie jak adrenalina, glukagon może zwiększać kurczliwość mięśnia sercowego.

Read the rest of this entry »

Działanie farmakologiczne ACTH

Podczas steroidogenezy stymulowanej przez ACTH szybko zużywają się nadnerczowe zapasy kwasu askorbowego. Zmniejszenie zawartości kwasu askorbowego w korze nadnerczy po podaniu ACTH jest czynnikiem ograniczającym skuteczność terapeutyczną tego peptydu. Celowe jest podawanie dużych dawek kwasu askorbowego podczas leczenia ACTH.

Mniej ważnymi komórkami efektorowymi dla ACTH są lipocyty i me- lanocyty. ACTH, działając bezpośrednio na tkankę tłuszczową, aktywuje mobilizację lipidów, lipolizę wewnątrzkomórkową i uwolnienie wolnych kwasów tłuszczowych do krwi. U płazów ACTH, działając na melano- cyty, wywołuje ciemnienie skóry, podobnie jak hormon melanolorowy. Oba działania ACTH odbywają się poprzez aktywację tworzenia się cyklicznego 3′,5′-AMP w komórce.

Read the rest of this entry »