Metformina

Wzór 13.4. Pochodne biguanidu pokarmowym tworzą rozpuszczalne i dobrze wchłaniane sole sodu. Tolbutamid jest najkrócej działającą hipoglikemicznie pochodną sulfonylo- mocznika (czas działania 6-12 h). Lek stosuje się w tabl. 500 mg 3-4 razy dziennie. Najdłużej, bo do 60 h, działa chloropropamid stosowany w jednorazowej dawce dziennej 100-500 mg. Tolazamid wykazuje siłę i czas działania pośredni pomiędzy tolbutamidem a chloropropamidem. Tolbutamid jest bezpieczniejszy, lecz mniej efektywny niż chloropropamid. Chloropropamid stosuje się, gdy podawanie tolbutamidu jest nie-skuteczne. Glibenklamid podaje się tylko raz dziennie, zwykle 2,5 mg.

W leczeniu cukrzycy pochodne sulfonylomocznika mogą być stosowane łącznie z insuliną lub biguanidami. Czas hipoglikemicznego działania pochodnych sulfonylomocznika jest przedłużony przez jednoczesne podanie pochodnych dikumaryny lub fenylobutazonu, a siłę działania zwiększają salicylany, probenecyd i inhibitory MAO. Łączne stosowanie pochodnych sulfonylomocznika i moczopędnych tiazydów wymaga zwiększenia dawek leku przeciwcukrzycowego.

Leave a Reply