Mineralokortykosteroidy podaje się pozajelitowo

Mineralokortykosteroidy podaje się pozajelitowo lub w postaci lingwe- lek, gdyż po podaniu doustnym źle się wchłaniają z przewodu pokarmowego.

Jako mineralokortykosteroid stosuje się syntetyczny octan 11 -dezoksy- kortykosteronu (Desoxycortonum, Decort) w dawkach 2-4 mg/24 h w lingwetkach. Trimetylooctan 11-dezoksykortykosteronu (Percorten- -depot) ma przedłużone działanie i podaje się go domięśniowo raz na 4 tygodnie w dawce 50 mg jednorazowo. Przedawkowanie mineralokortyko- steroidów prowadzi do obrzęków i martwicy mięśni prążkowanych, martwicy mięśnia sercowego, nadciśnienia tętniczego i mocznicy.

W rzadko spotykanym schorzeniu, jakim jest hiperaldosteronizm, podjęto próby zastosowania inhibitora (3-11-hydroksylazy, który jest podstawowym enzymem w syntezie mineralokortykosteroidów. Inhibitorem tym jest fS-pirydyno-2-metylo-P-pirydynopropan, tj. metyrapon (Meto- piron). Antymetabolity aldosteronu z grupy spironolaktonu są stosowane jako leki moczopędne.

Leave a Reply