Niebezpieczeństwa związane z chemioterapią nowotworów

Wobec nieswoistego mechanizmu działania leków przeciwnowotworowych można przewidzieć, że wskaźnik leczniczy dla większości leków tej grupy będzie mały. Istotnie, chemioterapia nowotworów odbywa się zwykle na krawędzi dawek toksycznych, które poza działaniem onkosta- tycznym uszkadzają rozplem komórek szpiku, krwinek białych, komórek nabłonkowych i gametocytów. Choremu grozi pancytopenia. Kontrola obrazu krwi oraz okresowe sprawdzanie zawartości granulocytów i krwinek płytkowych we krwi obwodowej jest zasadniczym badaniem pomocniczym podczas chemioterapii.

Uszkodzenie warstwy rozrodczej błon śluzowych prowadzi do ich zaniku, nadżerek, stanu zapalnego i krwawień (pogłębionych trombocyto- penią). Uszkodzenie cebulek włosowych powoduje wypadanie. włosów. Uszkodzenie gametocytów objawia się oligospermią i zaburzeniami ja- jeczkowania.

Zanik immunoreaktywnych komórek układu limfatycznego prowadzi do osłabienia sił odpornościowych organizmu. Na tle współistniejącej granulocytopenii dochodzi często do uogólnionych zakażeń drobnoustrojami patogennymi.

Leave a Reply