Ogólne zasady chemioterapii nowotworów

Zasada chemioterapii nowotworów opiera się na stwierdzeniu, że komórki wielu nowotworów dzielą się szybciej, niż najbardziej dynamicznie rozpleniające się komórki prawidłowe, np. komórki układu siateczkowo- -środbłonkowego lub komórki płciowe. Leki stosowane w chemioterapii nowotworów hamują nieswoiście rozplem komórkowy, a swoistość ich przeciwnowotworowego działania jest uwarunkowana jedynie różnicą w szybkości rozrostu komórek prawidłowych i przekształconych nowotworowo. Głównym punktem uchwytu działania leków onkostatycznych jest materiał budulcowy „maszynerii genetycznej” komórki, a więc kwasy nukleinowe DNA i RNA oraz miejsca styku przekazywania informacji kodowych dla syntezy białka.

Rozróżnia się 2 typy działania onkostatycznego, a mianowicie: działanie cytostatyczne (w fazie międzypodziałowej) i antymito- tyczne (w fazie podziałowej komórki).

Dla zrozumienia zasad chemioterapii nowotworów istotne znaczenie mają wyniki badań doświadczalnych, które wykazały, że określona dawka leku przeciwnowotworowego nie zawsze zabija tę samą liczbę komórek nowotworowych, lecz raczej zniszczeniu ulega zawsze ten sam procent z ogólnej liczby komórek nowotworowych znajdujących się aktualnie w organizmie.

Leave a Reply