Omeprazol

Jego działanie na wydzielanie kwasu solnego jest silniejsze niż ranity- dyny. Doustna dawka 20–40 mg działa podobnie jak jednorazowe dożylne wstrzyknięcie 3 mg/kg cymetydyny + 0,3 mg/kg pirenzepiny.

Po podaniu doustnym stężenie w surowicy szybko się zwiększa, osiągając stężenie maksymalne po 30 min. Biologiczny okres półtrwania wynosi 52 min.

Leave a Reply