Kationy wodorowe

Kationy wodorowe są czynnie wymieniane na kationy sodowe lub potasowe pochodzące z jednozasadowych fosforanów, które wówczas przekształcają się na kwaśniejsze fosforany dwuzasadowe. Tymczasem kationy sodowe lub potasowe są wchłaniane do wnętrza komórki kanalika, łącznie z anionem wodorowęglanowym i dyfundują do omywającej kanalik krwi, zwiększając jej rezerwy zasadowe (ryc. 9.2). Zahamowanie czynności anhydrazy węglowej w nerkach prowadzi do:

Read the rest of this entry »

Kwas etakrynowy wiąże się z białkami

Kwas etakrynowy wiąże się z białkami surowicy w 95%, a jego współczynnik podziału eter/woda wynosi 0,05. Zastosowanie. Zastosowanie, działania niepożądane i przeciwwskazania oraz interakcje z innymi lekami kwasu etakrynowego są podobne do furosemidu.

– 1. Edecrin (Sodium Lyovac) – kwas etakrynowy, tabl. 25 i 50 mg, amp. 50 mg w postaci etakrynianu sodu rozpuszczanego ex tempore. Dawkowanie 50-100 mg/24 h. Dożylnie podaje się w postaci wlewu kroplowego, dodając do fiolki 50 ml 5% roztworu glukozy.

Read the rest of this entry »

Pochodne sulfonylomocznika

Pochodne sulfonylomocznika stosuje się również w celach diagnostycznych. Dożylne wstrzyknięcie 1 g soli sodowej tolbutamidu choremu z wyspiakiem trzustki (insuiinoma) wywołuje po 2 min gwałtowną hipo- glikemię wskutek uruchomienia czynności wewnątrzwydzielniczej czynnego hormonalnie guza. Antydiuretyczne działanie chloropropamidu w moczówce prostej nie zostało wyjaśnione, lecz znalazło zastosowanie kliniczne.

Read the rest of this entry »

Hormony gruczołu tarczowego

Biosynteza. Tripeptyd podwzgórzowy (TH) uruchamia wydzielanie hormonu tyreotropowego przysadki (TSH), a ten z kolei pobudza wychwytywanie jonów jodkowych przez komórki gruczołowe tarczycy. Gruczoł tarczowy zagęszcza 100-krotnie stężenie jodków, występujące w osoczu, tj. 2–4 |xg/l. Jony jodkowe zostają w gruczole tarczowym utlenione do jodu cząsteczkowego, który w obecności enzymu jodazy joduje reszty tyrozynowe swoistego białka gruczołu tarczowego – tyreoglobuiiny (m.cz. 670 000). Z jodowane reszty tyrozynowe tyreoglobuiiny kondensu- ją do podstawowego układu hormonów gruczołu tarczowego — tyroniny. Zjodowana tyronina ulega enzymatycznemu odszczepieniu od tyreoglo- buliny i jest wydzielana do krwi w postaci 2 substancji hormonalnych:

Read the rest of this entry »

Lekami przeciwkaszlowymi nazywamy

Lekami przeciwkaszlowymi nazywamy leki hamujące odruch kaszlowy. Nadmierny kaszel jest szkodliwy, prowadzi do bólów mięśniowych klatki piersiowej, nasilenia istniejącej niewydolności krążenia i objawów niedokrwienia mózgu.

Leki przeciwkaszlowe dzielimy na leki działające ośrodkowo (hamujące ośrodek kaszlu, stanowiący część ośrodka oddechowego) oraz leki o działaniu obwodowym.

Read the rest of this entry »