Pentoksyweryna i okseladyna

Pentoksyweryna i okseladyna są to syntetyczne estry dietyloaminoeto- ksyetylowe kwasów organicznych. Mechanizm działania tych leków polega na hamowaniu ośrodkowych ogniw odruchu kaszlowego.

Pentoksyweryna działa przeciwkaszlowo silniej od kodeiny. Nie prowadzi do przyzwyczajenia. Głównym wskazaniem jest kaszel suchy, nie zaleca się leku w przypadkach z obfitą wydzieliną śluzową, jest ona również przeciwwskazana u dzieci i u chorych z upośledzeniem odruchu kaszlowego.

Okseladyna działa przeciwkaszlowo, a ponadto powoduje upłynnienie śluzu w oskrzelach (działanie mukolityczne i wykrztuśne). Nie wykazuje działania narkotycznego, nie powoduje lekozależności. W przeciwieństwie do pochodnych fenantrenowych nie wywołuje depresji oddechowej.

Leave a Reply