Pirydoksyna

Pirydoksyna dobrze wchłania się po podaniu doustnym lub pozajeli- ‚ towym. W wątrobie utlenia się do kwasu. 4-pirydoksowego i w tej postaci jest wydalana.

Witamina B6 znalazła zastosowanie w dermatologii (zapalenie łojoto- kowe skóry, wypadanie włosów spowodowane łojotokiem, stany zapalne błon śluzowych). Ponadto pirydoksynę stosuje się w niedokrwistości spowodowanej niedoborem witaminy B6, w leukopenii i agranulocytozie oraz zapobiegawczo przy stosowaniu leków wywierających hamujący wpływ na układ leukoblastyczny.

Leave a Reply