Po podaniu per os

Losy w organizmie. Po podaniu per os działanie występuje po 30 min, osiąga szczyt po 1/2-2 h oraz trwa 5-6 h. Dożylne podanie wywołuje diurezę po 10 min, która osiąga szczyt po 15-45 min. Lek wchłania się z przewodu pokarmowego w 95%. Wiąże się z białkami w 93-95% W ciągu 48 h wydala się 80% leku z moczem w formie nie zmienionej Biologiczny okres półtrwania wynosi 1-V2 h.

Bumetanid stosowany jest u chorych z obrzękami w niewydolności krążenia, w chorobach nerek i wątroby. Stwierdzono, że lek działa skutecznie nawet po 18 miesiącach nieprzerwanego stosowania. U chorych z obrzękami płuc, czy też z przełomem nadciśnieniowym dożylne albo dotętnicze podanie 1-3 mg bumetanidu wywiera skuteczne działanie terapeutyczne. Wykazano skuteczność leku w diurezie wymuszonej oraz w leczeniu napięcia przedmiesiączkowego.

Jeżeli bumetanid stosujemy razem z tiazydami, to występuje synergizm hiperaddycyjny. Objawy niepożądane są zbliżone do obserwowanych po furosemidzie i występują u 8,8% leczonych. Rzadziej niż po furosemidzie występują zaburzenia słuchu i zawroty głowy. Pomimo słabszego działania kaliuretycznego może wystąpić hipokaliemia. U chorych z przewlekłymi chorobami nerek i wątroby frakcja leku związana z białkami i biologiczny okres półtiwania zwiększają się, a klirens się zmniejsza.

Leave a Reply