Pochodna stylbestrolu

Pochodna stylbestrolu, dienestrol (Dienoestrolum), jest stosowana doustnie w dawce 5 mg/24 h. Bardzo długotrwałe, lecz słabe działanie estrogenne wywierają chlorowane pochodne trifenyloetylenu. Chlorotrianizen (TACE) jest typowym przedstawicielem tej grupy estrogenów. Chlorotrianizen jest podawany doustnie w dawkach 10-20 mg/24 h. Lek odkłada się w~ tkance tłuszczowej, skąd uwalniają się małymi porcjami bliżej nieokreślone metabolity o działaniu estrogennym. Działanie antagonizujące estrogeny wywiera tamoksyfen (Zitazonium), który współzawodniczy o receptory estrogenowe w jajnikach. Używany jest w niepłodności pochodzenia pozajajni- kowego i w raku sutka.

Progesteron jest wytwarzany przez ciałko żółte, a w okresie ciąży również przez łożysko. W ciągu całego cyklu miesiączkowego organizm kobiety wytwarza 20-200 mg progesteronu, natomiast w czasie ciąży ta sama ilość progesteronu jest wytwarzana w ciągu jednej doby, gdyż progesteron jest hormonem umożliwiającym utrzymanie iciąży. Syntetyczne leki o działaniu progesteronowym nazywa się gestage- nami.

Metaboliczne działanie progesteronu polega na stymulacji tlenowej fazy przemiany glukozy w organizmie. Pod wpływem gestagenów zwiększają się podstawowa przemiana materii i współczynnik oddechowy oraz podwyższa się temperatura ciała. Gestageny stosuje się jako leki u ciężarnych w przypadku zagrażającego lub nawykowego poronienia, w wymiotach ciężarnych, w obfitym, bolesnym miesiączkowaniu, w nieregularnych krwawieniach macicznych, w endometriozach, w raku trzonu macicy i w stanach przedrakowych oraz łącznie z estrogenami jako środki antykoncepcyjne (p. rozdz. 13.7.2.2.3).

Leave a Reply